Gallery

http://cssrvocations.com/video/

poster
Linh Mục Sứ Giả Tin Mừng.
00:00
--
/
--

 


Dcns: Máccô Trần Đinh Khánh Lâm

Martinô Nguyễn Văn Cát, CSsR

Diaconate Ordination 

By Auxiliary Bishop of Toronto, Canada

Jan.13.18

Click on the links below for more pictures 

Lm. Tôma Hoàng Tôkha, CSsR, Ordination Nov.18.2017

Thầy Hoàng Tô-Kha, CSsR, Diaconate Ordination 2017

Thầy Đoàn Bá Thịnh, CSsR, Acolyte 2016

Thánh Lễ Tiên khấn 2016

Cha Hảo and Cha Đức Ordination (May 2016)

Diaconate Ordination of Thầy Sang, Thầy Toản, Thầy Tú và Thầy Vũ (January 2016)

Come And See (Summer 2015)