Phụ Tỉnh Hải Ngoại

http://cssrvocations.com/extra-patriam/

Lịch Sử Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại

Click here for Phụ Tỉnh home page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lichsupt2
Thầy Cẩn, Thầy Hiển, Cha Nghiễm, Cha Báu và Thầy Mới
Sau biến cố 1975, người Việt Nam tị nạn khắp nơi trên toàn thế giới, trong số những người Việt di tản đó, có một số quý tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế Tỉnh Dòng Việt Nam cùng tháp tùng theo nhóm di dân để lo phần phúc thiêng liêng cho họ.
 
 
Vào cuối tháng 6 năm 1975, năm tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, gồm có Thầy Đỗ Minh Cẩn, Thầy Nguyễn Văn Mới, Thầy Huỳnh Viết Hiển, Cha Vũ Minh Nghiễm, và Cha Châu Xuân Báu, được Cha Edmund Langton, Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế, bấy giờ là Tỉnh St. Louis, bảo lãnh ra khỏi trại tiếp cư Fort ChaUee, Arkansas, và đem về Glenview (gần Chicago), Illinois. Khoảng một thời gian sau thì có thêm các Cha khác cũng được sang định cư tại Hoa Kỳ, sau khi các ngài đã trải qua một thời kỳ gian khổ trong các trại giam tại Việt Nam.
 
 
Sau một thời gian tạm đủ để chúng tôi quên đi những nhọc nhằn trong quá khứ, và làm quen với cuộc sống mới trên mảnh đất tự do này. Và cũng tại mảnh đất tự do này chúng tôi đã tìm được công bình và chân lý, ngọn lửa Đức tin cũng đã được chiếu soi vào tận cuối đường hầm. Các vị hữu trách đã bảo lãnh chúng tôi ngày nào, đã có nhã ý khuyên chúng tôi nên thành lập riêng một đơn vị Việt Nam tại Hoa Kỳ. Với lý do rất chính đáng là để các hoạt động tông đồ và việc chiêu mộ ơn gọi giữa lớp người Việt Nam di cư được dễ dàng và hữu hiệu hơn. Bề Trên Thượng cấp ở Rôma xét thấy đề nghị này hợp lý nên đã khuyến khích chúng tôi thực hiện ý tưởng tông đồ lợi ích này.
 
 
Sau nhiều lần gặp gỡ và tiếp xúc với giáo quyền Los Angeles (CA), vào ngày 05 tháng 12 năm 1977, chúng tôi được Toà Tổng Giám Mục Los Angeles bổ nhiệm về Long Beach (CA) và Cha Bề Trên Tổng Quyền bấy giờ là Cha Joseph Pfab ban phép thành lập “MISSIO”, với danh xưng “THE OVERSEAS VIETNAMESE REDEMPTORIST MISSION” (Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại), trực thuộc Hội Đồng Quản Trị Trung Ương Rôma.
 
 
Sau 7 năm hoạt động hữu hiệu, MISSIO được Cha Bề Trên Tổng Quyền nâng lên hàng Phụ Tỉnh vào ngày 19 tháng 11 năm 1984.