Ơn Gọi

http://cssrvocations.com/on-goi/

ƠN GỌI THỪA SAI DÒNG CHÚA CỨU THẾ HẢI NGOẠI
Vietnamese Redemptorist Missionary Vocations

img_1720
Extra-Patriam Seminarians
“Dòng Chúa Cứu Thế thực sự noi gương Đức Kitô trong đời sống tông đồ bao gồm vừa nếp sống đặc biệt thánh hiến cho Thiên Chúa vừa các hoạt động thừa sai” Hiến Pháp #1.
Mời các bạn đến Nhà Dòng để tìm hiểu ơn gọi truyền giáo Dòng Chúa Cứu Thế và trở thành một phần tử của gia đình chúng tôi với 5000 sĩ tử phục vụ tại 80 quốc gia trên toàn thế giới.
 griup2
Dự Tu: Tu Viện Thánh Gioan Neumann, CSsR
                                  3912 S Ledbetter Dr. 
                                  Dallas, TX 75236
                Triết học tại đại học Dallas (Dallas, TX)
Tập Viện: Tuỳ Năm
Học Viện: Tu Viện Thánh Clêmêntê, CSsR
                                 3417 W. Little York Rd.
                                 Houston, TX 77091
              Trường thần học đại học Thánh Tôma,
             Đại chủng viện Thánh Maria (Houston, TX)
.
Thời Gian Nhận Định Ơn Gọi
 • Liên lạc Cha Giám Đốc Ơn Gọi để được hướng dẫn.
 • Tham dự một trong những khóa tìm hiểu ơn gọi.
 • Trả lời các câu hỏi về ơn gọi của bạn.
 • Xây dựng mối liên hệ thiêng liêng với Cha Giám Đốc Ơn Gọi.
 • Khuyến khích gặp gỡ/gọi Cha giám đốc một tháng 2 lần.

Ứng Viên  

Bạn trở nên một “ứng cử viên” khi Cha Giám Đốc xác nhận và cung cấp cho bạn các thủ tục để gia nhập Dòng Chúa Cứu Thế.

 • Mời bạn có những ngày tĩnh tâm khoảng 8 ngày đổ lại.
 • Tiếp tục được sự linh hướng bởi Cha Giám Đốc Ơn Gọi.
 • Khuyến khích bạn đến thăm các cộng đoàn của Nhà Dòng để biết thêm về Nhà Dòng và sứ vụ của Nhà Dòng.

Ghi Danh

Thủ tục xin gia nhập Dòng Thánh bao gồm:

 • Hoàn thành đơn xin gia nhập Dòng.
 • Viết khoảng 2,000 chữ về bản thân và bao gồm những chi tiết sau đây:
  • Sự liên hệ với gia đình của bạn như thế nào
  • Đời sống đạo, các bí tích và ơn kêu gọi
  • Kinh nghiệm phục vụ cộng đồng và các kỹ năng
  • Các mối liên hệ bạn bè
  • Quá trình học vấn
  • Những vi phạm pháp luật
  • Những sở thích và việc làm
  • Sức khoẻ, nghiện ngập và nợ nần
  • Lý do bạn mong muốn trở thành một nhà truyền giáo của Dòng Chúa Cứu Thế
 • Hai thư giới thiệu: một thư của Cha Xứ và một thư của giáo sư.

cssr-walking

Tuần Tìm Hiểu Ơn Gọi ngày 19-26 tháng 6

Liên Lạc với Nhà Dòng