Linh Đạo DCCT

http://cssrvocations.com/linh-dao-ccsr/

“Mạnh mẽ trong đức tin, phấn khởi trong niềm hy vọng, sốt sắng bởi lòng mến, nung nấu với lòng nhiệt thành, tấm lòng đầy khiêm hạ và chăm lo cầu nguyện trong chí hướng là những con người làm tông đồ và làm đồ đệ đích thực của Thánh Anphongsô, sĩ tử DCCT vui mừng đi theo Đức Kitô Cứu Thế, tham dự và loan báo mầu nhiệm Ngài bằng một đời sống và lối nói đơn sơ theo Tin Mừng, và từ bỏ chính mình đi để luôn luôn sẵn sàng lãnh nhận những công việc được yêu cầu hầu mang lại Hồng Ân Cứu Độ đầy tràn cho mọi người” Hiến Pháp #20.

(English)

Hiến Pháp và Qui Luật Dòng Chúa Cứu Thế

arrowrightredglossĐời Sống Tông Đồ Của Sĩ Tử Dòng Chúa Cứu Thế

stalphonsusbook

Đây là một số tác phẩm của Thánh Anphongsô: (FREE)

 1. Preparation for Death
 2. The Way of Salvation and Perfection
 3. The Great Means of Salvation and Perfection: Prayer, Mental Prayer, the Exercises of a Retreat, etc…
 4. The Incarnation, Birth, and Infancy of Jesus Christ
 5. The Passion and Death of Jesus Christ
 6. The Holy Eucharist
 7. The Glories of Mary
 8. Victories of the Martyrs
 9. The True Spouse of Jesus Christ
 10. The Dignity and Duties of the Priest
 11. The Holy Mass
 12. The Divine Office
 13. Preaching
 14. Abridged Sermons for All Sundays of the Year
 15. Miscellany
 16. Letters of St. Alphonsus Liguori

Pope Emeritus Benedict XVI proposes St. Alphonsus Liguori as model for new evangelization

poster
Pope Benedict XVI on St Alphonsus
00:00
--
/
--

Pope Emeritus Benedict XVI General Audience on St Alphonsus

March 30, 2011

August 1, 2012